NABÍZENÉ SLUŽBY
Focení dětí, rodin, těhotenské focení a focení svateb.
ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ
Objednání služeb je možné telefonicky, emailem, zprávou na Facebooku či Instagramu. Objednáním služeb se zavazuje, že jste se seznámili s obchodními podmínkami, se stylem mé práce i úprav a s ceníkem. Termín je pevně zarezervovaný až po uhrazení zálohy.
DÉLKA FOTOGRAFOVÁNÍ
Délka fotografování se odvíjí od zvoleného balíčku. U dětských, rodinných a těhotenských focení je délka fotografování cca hodinu.
U svatebního fotografování max 12 hodin. 
U mini focení je délka cca 20 – 30 minut.
CENA ZA FOTOGRAFOVÁNÍ A JEJÍ SPLATNOST
Ceny jednotlivých balíčků jsou uvedeny na webových stránkách www.noemiphoto.cz v sekci Ceník.
Záloha je splatná do dvou dnů od rezervace termínu. V případě neuhrazení zálohy do dvou dnů si vyhrazuji právo nabídnout termín dalším zájemcům. 
Způsob platby je pouze převodem na účet č. 2072766012/3030. U svatebních balíčků je cena splatná nejpozději den po konání svatby.
Počet fotografií v balíčcích se může lišit. Cena každé další fotografie nad rámec balíčku je 120,- Kč.
VÝBĚR FOTOGRAFIÍ A DÉLKA ZÁLOHY DAT
Do týdne od termínu fotografování zasílám náhledy fotografii v elektronické podobě k vašemu výběru. Počet fotografii v náhledu je individuální a zcela v režii fotografa.
Po vašem výběru fotografie upravuji a zasílám hotové fotografie do 4 týdnů. 
Fotografie zálohuji po dobu jednoho roku od termínu focení.
ÚPRAVA A RETUŠ
U fotografií provádím základní úpravy a retuš - jas, kontrast, barevné doladění. Neretušuji vrásky, jizvy apod., pokud to není přímo vaše přání.
Součástí ceny není grafická ani jiná úprava oblečení. Součástí ceny není změna proporcí a dalších větších grafických úkonů.
Barevný nádech fotografií je dílem kreativity fotografa. Fotografie upravuji tak, aby odpovídaly mému fotografickému stylu.
FORMÁT FOTOGRAFIÍ
Fotografie předávám ve formátu JPEG v plném rozlišení pro tisk, a na vyžádání zmenšené fotografie pro web, v digitální podobě. Fotografie je možné předat také na USB disku za cenu 300,- Kč (USB disk je součástí všech svatebních balíčků bez dalšího poplatku).  
Soubory formátu RAW, a neupravené fotografie, neposkytuji.
U svatebních balíčků je součástí tištěná forma. Velikost fotografií je 10x15, je možné se domluvit i na jiné velikosti. 
TERMÍN DODÁNÍ
Dodání fotografií provádím do 4 týdnů od data Vámi zaslaného výběru. 
Po svatbě zasílám malou ochutnávku, zbytek fotografii do 4 týdnů.  Ve svatební sezóně od května do září se může délka zakázek protáhnout i na 6 týdnů.
Expresní dodání fotografií do druhého dne je za poplatek 2.500,- k balíčku.
POZDNÍ PŘÍCHOD
Pozdní příchod na domluvené fotografování není důvodem pro prodloužení časového harmonogramu fotografování. Opozdíte-li se o více jak 30 minut, vyhrazuji si právo fotografování zrušit bez nároku na vrácení platby. Opozdím-li se já, za každých 10 minut čekání dostanete jednu fotografii navíc zdarma.
ZRUŠENÍ A ZMĚNA TERMÍNU
V případě zrušení termínu ze strany zákazníka je částka nevratná. V případě zrušení z mé strany jsem povinna vám vrátit celou uhrazenou částku.  
V případě nepříznivého počasí (déšť) je možná změna termínu.
První změna termínu je možná bez dalšího poplatku. Druhá a každá další změna termínu bude považována jako zrušení a nové objednání.
REKLAMACE
Reklamace je možná nejpozději do dvou měsíců od data dodání fotografii.  
Fotograf nemá odpovědnost za špatně odvedenou práci vizážistky či kadeřnice.
Také není důvodem k reklamaci nespokojenost s Vaším vzhledem, špatně zvoleným oblečením, odrostlými a neumytými vlasy, neupravenými nehty, nevyžehleným oblečením atd.
Důvodem reklamace také není rozdílné vnímání barevnosti fotek či představa zpracování fotek dle zákazníka, která je zcela odlišná od stylu fotografa.
Reklamace USB disku je možná pouze na základě technické vady nosiče, nejdéle však do jednoho měsíce.
Nepřebírám odpovědnost za vzhled, kvalitu tisku, provedeného u jiných dodavatelů. Mohu garantovat tisk pouze u mnou nabídnutých tiskáren.
JINÁ UJEDNÁNÍ
Podle zákona č.121/2000 sb. (autorský zákon) je autor (fotograf) držitelem autorských práv. Není dovoleno využívat fotografie ke komerčním účelům, propagaci či prodeji třetí straně bez předchozího písemného souhlasu fotografa. Také není dovoleno jakkoliv fotku upravovat.
Fotograf je oprávněn fotografie užít za účelem vlastní propagace (webové stránky Fotografa, Facebookové a Instagramové stránky, popř. tištěná forma portfolia). V případě, že si nepřejete, abych vaše fotografie použila, prosím, informujte mě o tom. Je také možné se domluvit, které konkrétní fotografie do svého portfolia zařadím.
V případě ztráty USB disku Vám mohu za poplatek 300,- vyhotovit nový, pokud ovšem neuběhla doba pro úschovu dat.
V případě konání fotografování mimo Novou Včelnici (popř. Jindřichův Hradec, Kamenici nad Lípou) je účtované cestovné a to ve výši 10,- Kč/km nad 30 km od Nové Včelnice.
Back to Top