ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce osobních údajů Noemi Kupková, IČ 09184091, se sídlem Na Hliněnce 444, 37842 Nová Včelnice, zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Jindřichův Hradec, prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souhladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z
těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: noemiphoto@seznam.cz

-        Právo být informován o sbírání a používání vašich osobních údajů
-        Právo na přístup k vašim osobním údajům a dalším doplňujícím informacím, které tvoří osobní data
-        Právo opravit vaše osobní údaje; to znamená, že mě můžete požádat o opravu osobního údaje, pokud se změní, ukáže se být nepřesným nebo neúplným
-        Právo na vymazání vašich osobních údajů; - máte právo žádat odstranění nebo vymazání osobních údajů
-        Právo omezit mé zpracování Vašich osobních dat
-        Právo na přenositelnost Vašich dat
-        Právo vznést námitky vůči mému zpracování Vašich osobních dat
-        Práva související s automatizovaným rozhodnutím včetně profilování

Pokud se chcete dozvědět více o svých právech, najdete je na webové stránce: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN (Nařízení Evropského parlamentu a Rady). Další informace týkající se právních předpisů o ochraně osobních údajů naleznete taky zde: https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938 (web Úřadu pro ochranu osobních údajů).
Cookies
Soubory cookie jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel přenáší do Vašeho počítače přes internetový prohlížeč (pokud to dovolíte) a které umožňují místům nebo poskytovatelům služeb rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace.
Neshromažďuji žádné osobní údaje skrz soubory cookie. Úpravou nastavení Vašeho prohlížeče můžete soubory cookie zakázat.
Tato webová stránka používá několik cookies, zejména ty, které se týkají společnosti Google Analytics. Také používám plugin (doplněk), který mi umožňuje bránit se proti škodlivým útokům, který používá cookie, aby systém odhalil, zda jste skutečný uživatel nebo robot.
Právní základ pro používání těchto cookies je Váš daný souhlas.
Jaké osobní údaje  zpracovávám a za jakým účelem
Zpracovávám následující osobní údaje: jméno, příjmení, emailovou adresu a telefonní kontakt, popřípadě korespondenční adresu, a to pro účely: poskytování služeb, plnění smlouvy, vystavení faktury.
Předání fotografii a galerie
Pro zasílání náhledů i hotových fotografii využívám společnost Dastax s.r.o., u této společnosti také tisku fotografie.
Další informace o tom, jak Dastax s.r.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje, prosím navštivte webové stránky společnosti Dastax s.r.o., zde: https://www.dastax.cz/informace-zpracovani-osobnich-udaju/
Sdílení informací pomocí třetí strany
Vaše osobní údaje nebudou nikdy sdíleny s jinými třetími stranami, než s těmi, které jsou uvedeny níže v tomto odstavci.

-        společnost Dastax s.r.o. – náhledy a předání fotografii
-        společnost Google Inc; analýzy uživatelských metrik - návštěvnost www stránek
-        společnost Wedos.cz  - správce mé domény www.noemiphoto.cz
-        společnost seznam.cz a.s. - e-mailová schránka noemiphoto@seznam.cz, sloužící ke komunikaci s klienty

Zobrazení fotografií
Mohu zobrazovat fotografie za účelem propagace na sociálních médiích (Facebook, Instagram), na mých webových stránkách, svatebních blozích, na serverech souvisejících se svatební a portrétní fotografií, na výstavách, v mé reklamě, brožurách, článcích v časopisech a jiný podobných materiálech, za předpokladu, že použité obrázky jsou používány zákonně a bez poškození práv klientů.
Zabezpečení, úložiště a data
Noemi Somogyi ukládá Vaše osobní údaje na území EU (EHP) a ponechávám si podrobnosti o Vašich osobních údajích maximálně šest let po dokončení smlouvy. Po uplynutí této doby budou Vaše data odstraněna. Pokud si přejete, abych vymazala Vaše osobní údaje před uplynutím lhůty šesti let, budete mě muset o to požádat. Požadavek můžete zaslat na email: noemiphoto@seznam.cz
Noemi Somogyi zachovává elektronické kopie Vašich smluv a dalších dokumentů; včetně, nikoliv však výlučně jakožto: osobní údaje (například jméno, email a telefonní číslo) a další dokumenty týkající se zakázky (např. seznamy fotografií, časové harmonogramy). Tyto jsou bezpečně uložené v mém osobním počítači s heslem a dvoufaktorovým ověřováním, chráněné v domácí kanceláři zabezpečené certifikovanými bezpečnostními dveřmi na vstupu a šifrovanými externími pevnými disky. Smlouvy v tištěné podobě jsou též uloženy v mé zabezpečené domácí kanceláři. Klientské fotografie jsou bezpečně uloženy heslem a dvoufaktorovým ověřováním chráněném počítači a zálohovány na šifrované externí pevné disky. Cloudové služby pro zálohování fotografií nepoužívám.
Návštěvou mých webových stránek a / nebo spojením se se mnou prostřednictvím mých Všeobecných obchodních podmínek, projevujete souhlas s tím, že budete vázáni těmito zásadami ochrany osobních údajů.
Back to Top